Misyonumuz

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nin misyonu, Türkiye’de Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanının mümkün olan en yüksek düzeye ulaşmasını sağlamak temel amacıyla; Manevi Danışmanlık ve Rehberlik uygulama alanlarında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemize katkılarını artıran; Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Mesleğinin standartlarının geliştirilmesi ve yükseltilmesini sağlayan; manevi danışmanlık ve rehberlik mesleğinin etik kurallarını belirleyen ve takip eden; Manevi Danışmanlık ve Rehberlik biliminin lisans ve lisansüstü programlarının kalite standartlarının yükseltilmesi ve akreditasyon süreçlerinin yönetilmesini destekleyen;  mdr alanında bilimsel çalışma yapan öğrenci ve bilim insanlarının desteklenmesini sağlayan; Manevi Danışmanlık ve Rehberlik meslek standartları konusunda temel bir akreditasyon kurumu olarak faaliyet gösteren; Manevi Danışmanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde tanıtılması geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılmasını sağlayan; bilimsel faaliyetler ile ruh sağlığı, sosyal hizmet, danışmanlık vb alanlarda ortak çalışma yapılabilecek diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştiren; manevi danışmanlık ve rehberlik alanında çalışan tüm meslek elemanlarının mesleki, sosyal, kültürel ve bilimsel yönden gelişimlerine destek olarak haklarını koruyan ve savunan; MDR alanıyla alakalı bilimsel faaliyetler, yayınlar, sosyal, kültürel vb. tüm mesleki faaliyetlerle ülkemizde ve dünyada referans gösterilen lider ve öncü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.